Λίστα Πέτσα 2: Κυριάκος κερνάει, οι καναλάρχες…πίνουν, ο κόσμος αγωνιά και απελπίζεται

0
775

Ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στους φορολογούμενους η νέα καμπάνια για την πανδημία και τα οποία θα μοιραστούν -αυτή τη φορά- μονάχα οι τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας.

Τις ώρες που ο αριθμός των θυμάτων, των διασωληνωμένων και των κρουσμάτων αυξάνεται καθημερινά, η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την δημιουργία νέων ΜΕΘ και προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επιλέγει να διοχετεύσει νέο χρήμα, αυξάνοντας τον λογαριασμό στα 22 εκατ. ευρώ!

Την ίδια ώρα έχει αφήσει ανεξέλεγκτη τη δραστηριότητα στις εκκλησίες, ενώ αρνείται να αυξήσει τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς!

Η απόφαση 840/2020 (ΦΕΚ 4754/Β/27-10-2020) για τη Λίστα Πέτσα 2, δημοσιεύθηκε, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, και αφορά «τη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ανώνυμης εταιρείας “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)” και τους τηλεοπτικούς σταθμούς των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου (“Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”) κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά».

Σύμφωνα με την απόφαση (την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω), θα πραγματοποιηθεί απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο ο οποίος θα εκπονήσει “σχέδιο εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών”, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID19. Ο ανάδοχος θα λάβει 148.800 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

Το κόστος “της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης που αφορά στη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ και τους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου”, θα αγγίζει το 1.851.200 ευρώ!

Λίστα Πέτσα 2: Κυριάκος κερνάει, ο κόσμος αγωνία και απελπίζεται, αλλά οι καναλάρχες…πίνουν!

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση:

Κοινή Υπουργική Απόφαση 840/2020

ΦΕΚ 4754/Β/27-10-2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και της διαδικασίας διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.

Άρθρο 1

Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών

1.Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η Προεδρία της Κυβέρνησης, αναθέτει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, που συνίστανται ειδικότερα στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2.Η παρούσα εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης αφορά στη μετάδοση μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και τους τηλεοπτικούς σταθμούς των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου («Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης») κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.

3.Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:

Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή

οπτικοακουστικού υλικού για τη μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος επιλογής του αναδόχου.

Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής, το ή τα «κοινά – στόχο» της συγκεκριμένης εκστρατείας ή του συγκεκριμένου μηνύματος (ιδίως ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και διαφορετικά ηλικιακά κοινά) και τη συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, και την υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης της περ. Β) ανωτέρω κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.

Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.

4.Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εκστρατείας με την προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που μεταδίδουν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον συμφέρουσες τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή θέση προβολής για την μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας προς όφελος των πολιτών και της ενημέρωσής τους.

5.Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

Τρόπος και συχνότητα μετάδοσης μηνυμάτων εκστρατείας

Τα μηνύματα της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταδίδονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με την υποβληθείσα από τον ανάδοχο πρόταση που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής και τη συχνότητα μετάδοσης και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.

Άρθρο 3

Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών

1.Η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.

2.Η Προεδρία της Κυβέρνησης ως αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους – εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς.

3.Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής προσφοράς.

4.Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από ειδική επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

5.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 10η Δεκεμβρίου 2020, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού Ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (€ 28.800), ήτοι συνολικά Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€ 148.800).

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προς κατανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέρχεται έως το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών και είκοσι δύο λεπτών (€ 1.492.903,22) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% ποσού Ευρώ τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 358.296,78) ήτοι συνολικά Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα μια χιλιάδων διακοσίων (€ 1.851.200).

3.Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή της παρούσας και τη διενέργεια της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5

Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης – πληρωμής συμβατικού τιμήματος

1.Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο θα συσταθεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

2.Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική επιτροπή της παρ. 1.

3.Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν άλλο απαιτηθεί.

4.Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου καθώς και κάθε απαίτηση του αναδόχου, του Δημοσίου ή τρίτου, σχετική με τις υπηρεσίες. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική ή άλλου είδους επιβάρυνση, για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, δαπάνες για ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για οποιονδήποτε λόγο.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται ιδίως με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία του συμβατικού τμήματος και μετά την επιβολή των ανωτέρω κρατήσεων παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%.

Άρθρο 6

Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του ιδίου Υπουργείου, κατόπιν βεβαίωσης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση

και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με την κατανομή της σχετικής δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here